2018-fondet

2018-fondet


Stiftelsen Verdens Barns fond mottok i 2018 en testamentarisk gave heretter omtalt som 2018-fondet.


Det søkes nå etter personer som kan tilfredsstille kriterier for å motta stipend i henhold til givers ønsker.  Søkere må være adoptert til Norge gjennom Norsk Koreaforening/Verdens Barn.


Søker må også ha en sjelden medisinsk tilstand. Tilstanden må være så sjelden at den ikke er omtalt i guiden til Helsedirektoratet "Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander (SMT-listen)".


Medisinsk tilstand må dokumenteres med legeattest. 


Søknader sendes stiftelsen