Om


STIFTELSEN VERDENS BARNS FOND

vår historie

1996

2004

2017

Stiftelsen ble opprettet

Utdelt i stipend 

2.020.000

 • Grunnlaget for stiftelsen var at det ble gitt en gave
 • Grunnkapital fra Verdens Barn


 • Styret velges av landsmøte
  • 2 styrerepresentanter
  • 2 vararepresentanter
  • 1 styrerepresentant + 1 vararepresentant
   (oppnevnes av VB hovedstyre)Formål


 • Stipender, tilskudd og gaver til enkeltpersoner eller grupper som er adoptert gjennom Verdens Barn eller den Norske Koreaforening. Støtte skal gis til tiltak av kulturell, humanitær, sosial eller utdannelsesmessig art.
 • Bidrag til Verdens Barn i en ev. vanskelig økonomisk
  situasjon
  • Til dette pkt. kan det anvendes inntil en halvdel av grunnkapitalen tillagt tilbakeført avkastning.Anvendelse av avkastningen av kapitalen:


 • Stipender, tilskudd osv.
 • Opprettholde realverdien av grunnkapitalen.
 • Drift av stiftelsen

Styre

Joachim Håvåg

Styreleder

Vibeke Mariager Erichsen

Varamedlem

Terje Pahr Haare

Styremedlem

Eva Gripne Svalland

Varamedlem

Lill-Karin Bertelsen Styrvoll

Styremedlem

Ingvil Ovedal

Varamedlem