Søknad stipend

søknad

Stipender, tilskudd og gaver til enkeltpersoner eller grupper som er adoptert gjennom Verdens Barn eller den Norske Koreaforening.


Støtte skal gis til tiltak av kulturell, humanitær, sosial eller utdannelsesmessig art.


Søknaden vil bli vurdert på et styremøte etter at søknadsfristen har gått ut.


De siste årene har utdelt beløp per søker vært på ca kr 4000 - 6000. Utdelte midler per år varierer basert på tilgjengelige midler i fondet og antall søkere.

  • Velg åpning i eget vindu.
  • Deretter velg å åpne originalen
  • Fyll ut og lagre dokumentet
  • Send dokumentet til Verdens barns fond
    • Via epost
    • Eller via ordinær post