Søknad stipend

søknad

Stipender, tilskudd og gaver til enkeltpersoner eller grupper som er adoptert gjennom Verdens Barn eller den Norske Koreaforening.


Støtte skal gis til tiltak av kulturell, humanitær, sosial eller utdannelsesmessig art.

  • Velg åpning i eget vindu.
  • Deretter velg å åpne originalen
  • Fyll ut og lagre dokumentet
  • Send dokumentet til Verdens barns fond
    • Via epost
    • Eller via ordinær post